لوگو ملی یونی

برای مشاهده لیست علاقه مندی ها وارد شوید!

مشاهده محصولات فروشگاه
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

سیگنال و سیستم اپنهایم با حل المسائل به زبان فارسی

کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم با حل المسائل ترجمه محمود دیانی

امروز با یک کتاب دیگر از مجموعه کتاب های دانشگاهی در خدمت شما عزیزان هستیم. کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم به همراه حل المسائل با ترجمه محمود دیانی ، کتاب رفرنس و مورد استفاده در بسیاری از دانشگاه های ایران و جهان است.

ویژگی های کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم

همانطور که قبلا ذکر کردیم ، این کتاب به عنوان رفرنس در بسیاری از دانشگاه های دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم تمامی مطالب و سرفصل های آموزشی این درس را پوشش میدهد.

این کتاب با دارا بودن تمرین های حل شده متعدد در لابه لای مطالب ، در یادگیری و تسلط شما بسیار تاثیر گذار است.

کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم با حل المسائل ترجمه محمود دیانی
 • تمرین های حل شده متعدد
 • تمرین های پر تکرار آخر فصل
 • شیوایی در بیان
 • مثال های کاربردی
 • مثال های قابل پیاده
 • سازی در نرم فزار
 • و…

سرفصل های کتاب

این کتاب دارای سر فصل ها با عناوین زیر است

فصل اول : سیگنال ها وسیستم ها

 • مقدمه
 • سیگنال های زمان- پیوسته و زمان- گسسته
 • مثال ها و نمایش ریاضی
 • انرژی و توان سیگنال
 • تبدیل متغیر مستقل
 • مثال هایی از تبدیلات متغیر مستقل
 • سیگنال های متناوب
 • سیگنال های زوج و فرد
 • سیگنال های نمایی و سینوسی
 • سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – پیوسته
 • سیگنال های نمایی مختلط و سینوسی زمان – گسسته
 • خواص تناوب نمایی های مختلط زمان- گسسته
 • توابع ضربه واحد و پله واحد
 • دنباله های ضربه واحد و پله واحد زمان- گسسته
 • توابع پله واحد و ضربه واحد زمان- پیوسته
 • سیستم های زمان- پیوسته و زمان- گسسته
 • مثالهایی ساده از سیستم ها
 • بهم پیوستن سیستم ها
 • خواص اساسی سیستم
 • سیستم های با حافظه و بدون حافظه
 • معکوس پذیری و سیستم های معکوس
 • علیت
 • پایداری
 • تغییر ناپذیری با زمان
 • خطی بودن

فصل دوم : سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان

 • سیستم های LTI زمان – گسسته : جمع کانولوشن
 • نمایش سیگنال های زمان – گسته بر حسب ضربه ها
 • پاسخ ضربه واحد زمان – گسسته و نمایش جمع کانووشن برای سیستم های LTI
 • سیستم های LTI زمان – پیوسته : انتگرال کانولوشن
 • نمایش سیگنال های زمان – پیوسته بر حسب ضربه ها
 • پاسخ ضربه واحد زمان – پیوسته و نمایش انگرال کانولوشن برای سیستم های LTI
 • خواص سیستم های خطی تغییر ناپذیر با زمان
 • خاصیت جابجایی پذیری
 • خاصیت توزیع پذیری
 • خاصیت شرکت پذیری
 • سیستم های LTI با حافظه و بدون حافظه
 • معکوس پذیری سیستم های LTI
 • علیت برای سیستم های LTI
 • پایداری سیستم های LTI
 • پاسخ پله واحد واحد یک سیستم LTI
 • سیستم های LTI علی توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی
 • معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت
 • معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت
 • نمایش های دیاگرام بلوکی سیستم های مرتبه اول توصیف شده با معادلات دیفرانسیل و تفاضلی
 • توابع ویژه
 • ضربه واحد به عنوان یک پالس کوتاه ایده آل سازی شده
 • تعریف ضربه واحد از طریق کانولوشن
 • دوبلت های واحد و توابع ویژه دیگر

فصل سوم : نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب

 • یک دورنمای تاریخی
 • پاسخ سیستم های LTI به نمایی مختلط
 • نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب زمان – پیوسته
 • ترکیب های خطی نمایی های مختلط با رابطه هارمونیکی
 • تعیین نمایش سری فوریه یک سیگنال متناوب زمان – پیوسته
 • همگرایی سری فوریه زمان – پیوسته
 • خطی بودن
 • انتقال زمانی
 • وارون سازی زمانیی
 • تغییر مقیاس زمانی
 • ضرب دو سیگنال
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • رابطه پار سوال رای سیگنال های متناوب زمان – پیوسته
 • خلاصه خواص سری فوریه زمان – پیوسته
 • نمایش سری فوریه سیگنال های متناوب زمان – گسسته
 • ترکیب های خطی نمایی های مختلط با رابطه هارمونیکی
 • تعیین نمایش سری فوریه یک سیگنال متناوب
 • خواص سری فوریه زمان – گسسته
 • ضرب دو سیگنال
 • تفاضل اول
 • رابطه پارسوال برای سیگنال های متناوب زمان – گسسته
 • سیستم LTI و سری فوریه
 • فیلتر کردن
 • فیلتر های شکل دهنده فرکانس
 • فیلتر های انتخابگر فرکانس
 • مثال هایی از فیلتر های زمان – پیوسته توصیف شده با معادلات دیفرانسیل
 • یک فیلتر پایین گذر RC ساده
 • یک فیلتر بالا گذر RC ساده
 • مثال هایی از فیلتر های زمان – پیوسته توصیف شده با معادلات تفاضلی
 • فیلتر های زمان – گسسته بازگشتی مرتبه اول
 • فیلتر های زمان – گسسته غیر بازگشتی

فصل چهارم : تبدیل فوریه زمان – پیوسته

 • نمایش سیگنال های نا متناوب ؛ تبدیل فوریه زمان – پیوسته
 • پی ریزی نمایش تبدیل فوریه یک سیگنال نا منتاوب
 • همگرایی تبدیل های فوریه
 • مثال هایی از تبدیل های فوریه زمان – پیوسته
 • تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه زمان – پیوسته
 • خطی بودن
 • انتقال زمانی
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • مشتق گیری و انتگرال گیری
 • تغییر مقیاس زمان و فرکانس
 • دوگانی
 • رابطه پار سوال
 • خاصیت کانولوشن
 • خاصیت ضرب
 • فیلتر کردن انتخابگر فرکانسی با فرکانس مرکزی متغیر
 • جدول های خواص تبدیل فوریه و زوج های تبدیل فوریه اساسی
 • سیستم های توصیف شده با معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت

فصل پنجم : تبدیل فوریه زمان  گسسته

 • نمایش سیگنال های نا متناوب؛ تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • پی ریزی تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • مثال هایی از تبدیل های فوریه زمان – گسسته
 • مسائل همگرایی مربوط به تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • تبدیل فوریه برای سیگنال های متناوب
 • خواص تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • متناوب بودن تبدیل فوریه زمان – گسسته
 • خطی بودن تبدیل فوریه
 • انتقال زمانی و انتقال فرکانسی
 • مزدوج گیری و تقارن مزدوج
 • تفاضل گیری و مجموع گیری
 • وارون سازی زمانی
 • گسترش زمانی
 • مشتق گیری در فرکانس
 • رابطه پارسوال
 • خاصیت کانولوشن
 • خاصیت ضرب
 • جدول های خواص تبدیل فوریه و زوج های تبدیل فوریه اساسی
 • دوگانی
 • دوگانی در سری فوریه زمان – گسسته
 • دوگانی بین تبدیل فوریه زمان – گسسته و سری فوریه زمان – پیوسته
 • سیستم های توصیف شده با معادلات تفاضلی خطی با ضرایب ثابت

فصل ششم : توصیف زمانی و فرکانسی سیگنال ها و سیستم ها

 • نمایش اندازه – فاز تبدیل فوریه
 • نمایش اندازه – فاز پاسخ فرکانسی سیستم های LTI
 • فاز خطی و غیر خطی
 • تاخیر گروه
 • نمودار های لگاریتم اندازه و بودی
 • خواص حوزه زمانی فیلتر های انتخابگر فرکانس ایده آل
 • جنبه های حوزه زمانی و حوزه فرکانسی فیلتر های غیر ایده آل
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه اول و مرتبه دوم
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه اول
 • سیستم های زمان – پیوسته مرتبه دوم
 • نمودار های بودی برای پاسخهای فرکانسی گویا
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه اول و مرتبه دوم
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه اول
 • سیستم های زمان – گسسته مرتبه دوم
 • مثال هایی از تحلیل حوزه زمانی و حوزه فرکانسی سیستم ها
 • تحلیل سیستم فنر و کمک فنر اتومبیل
 • مثال هایی از فیلتر های غیر بازگشتی زمان – گسسته

این کتاب مورد استفاده دانشجویان مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر است .

مشخصات کتاب سیگنال و سیستم + حل المسائل


 • نام کتاب : سیگنالها و سیستمها
 • نام نویسنده : آلن اپنهایم و آلن ویلسکی
 • ترجمه : محمود دیانی
 • تعداد صفحات کتاب آموزشی : 488 صفحه
 • حجم کتاب آموزشی : 15.6 مگابایت
 • تعداد صفحات حل المسائل : 479 صفحه
 • حجم حل المسائل کتاب : 4 مگابایت

دانلود کتاب اصلی و حل تمرین به زبان فارسی

کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم با حل المسائل ترجمه محمود دیانی
کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم
سامان کاظمی
سامان کاظمی

دانشجوی مهندسی برق دانشگاه سمنان

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد. چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد. چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.  

 1. نورا ر گفته؛
  20:09 1398/09/09

  با سلام و عرض خسته نباشید. واقعا ممنونم بابت آپلود کتاب سیگنالها و سیستمها آلن اپنهایم و آلن ویلسکی و همینطور حل المسائلش. براتون آرزوی موفقیت دارم. مرسی از سایت خوبتون

 2. Zahra گفته؛
  16:00 1398/12/21

  خيلي خوب بود ممنون ازتون

 3. میترا گفته؛
  18:37 1399/09/02

  عالی بود

 4. حسین محمدپور گفته؛
  14:00 1399/09/04

  سپاس

 5. علی گفته؛
  17:00 1399/10/21

  فهرستش کجاست پس!!!؟
  فهرست نداره!

 6. رزان گفته؛
  16:27 1399/11/09

  ممنون عالی بود

 7. سعید گفته؛
  23:18 1399/12/09

  بسیار عالی بود . سپاس

 8. محمد علی گفته؛
  18:47 1400/07/26

  سلام.مسائل کتاب را با مسائل حل المسائل چک کردید؟ اینها که اصلا همخوانی ندارد.لطفا حل مسائل کتاب را بزارید.

 9. محسن گفته؛
  12:15 1400/08/16

  سلام
  پاسخ فصل اول کتاب سیگنال و سیستم اپنهایم داخل جزوه حل تمرین نبود میشه راهنمایی کنید ؟

 10. امیر گفته؛
  13:11 1400/08/25

  با سلام و عرض ادب.

  میخواستم بپرسم که چرا تمرینات مطرح شده در حل المسائل با تمرینات خود کتاب متفاوت هستند ؟

  با تشکر

 11. حسین گفته؛
  10:43 1400/08/26

  چرا مسائل حل شده با مسائلی که داخل کتاب هست همحوانی نداره؟!

 12. فاطمه قاسمی گفته؛
  19:28 1400/08/30

  باسلام وققتون بخیر چرا سوالات کتاب با سوالات حل المسائل فرق داره یا من نتونستم پیدا کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 13. عطایی گفته؛
  20:40 1400/10/09

  بسیار سپاسگزارم

 14. محمدرضا کهساری گفته؛
  15:32 1400/10/23

  ممنونم عالی بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:
0